W dniu 9 listopada 2023 r. odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds. zamówień publicznych RDS. Spotkaniu przewodniczył Marek Kowalski (Federacja Przedsiębiorców Polskich) z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Urzędu Zamówień Publicznych, członków Podzespołu oraz pozostałych zaproszonych gości i ekspertów.

Obrady skupiały się wokół zagadnień jakie będą poruszane w ramach prac Podzespołu problemowego ds. zamówień publicznych RDS. Rozmawiano o głównych zadaniach Podzespołu w tym m.in.:

  1. Dokonaniu analizy efektów funkcjonowania obecnie obowiązującej ustawy – Prawo zamówień publicznych.
  2. Wypracowaniu we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych oraz właściwymi ministerstwami propozycji nowelizacji ustawy.

Ustalono, że w ciągu kolejnych dwóch tygodni, członkowie Podzespołu będą nadsyłać tematy w oparciu o Ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, które następnie będą omawiane w ramach Podzespołu.

fot. CPS "Dialog"fot. CPS "Dialog"fot. CPS "Dialog"