18 marca 2019 r. w CPS Dialog odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia, któremu przewodniczył Współprzewodniczący Zespołu, Andrzej Mądrala. W spotkaniu udział wzięli: Minister Zdrowia Łukasz Szumowski, Sekretarz Stanu w MZ Józefa Szczurek-Żelazko, Podsekretarz Stanu w MZ Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w MRPiPS Kazimierz Kuberski.

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło wstępną informację na temat wynagrodzenia w sektorze ochrony zdrowia. Dotyczyła ona skutków wdrożenia postulatu odmrożenia „kwoty bazowej” w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia omówił działalność szpitali powiatowych działających w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia /PZS, w latach 2017 - 2018. Analiza dotyczyła: liczby świadczeniodawców PSZ oraz podmiotów tworzących /jednostki samorządu terytorialnego/, wartości umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeń udzielanych przez szpitale powiatowe w ramach systemu PSZ oraz wykonanie ryczałtu PZS w szpitalach powiatowych. 

Poinformowano również o sytuacji szpitali powiatowych: sytuacji finansowej szpitali powiatowych zakwalifikowanych do tzw. „sieci szpitali” oraz zwiększenia środków finansowych przez NFZ w roku 2019. Planowane zwiększenie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich pozwoli na:

  • kontynuację w 2019 r. procesu zmniejszania liczby oczekujących i czasu oczekiwania na zabiegi usunięcia zaćmy i operacje endoprotezoplastyki stawu kolanowego lub biodrowego,
  • kontynuację w 2019 r. procesu zmniejszania liczby oczekujących i czasu oczekiwania na wykonanie badania diagnostyki obrazowej z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego lub tomografu komputerowego,
  • sfinansowanie świadczeń gwarantowanych udzielonych ponad kwoty zobowiązań wynikających z zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 2018 r.

(źródło: Dep. Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)