W dniu 22 lipca 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia, któremu przewodniczyła Pani Józefa Szczurek – Żelazko – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Współprzewodnicząca Zespołu ze strony rządowej. Stronę rządową reprezentowali również: Pan Kazimierz Kuberski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pan Bernard Waśko – Wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia, przedstawiciele Agencji Badań Medycznych oraz przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia.

Po omówieniu spraw organizacyjnych Przedstawiciel Agencji Badań Medycznych przekazał informację dotyczącą aktualnej sytuacji, powołania Rady Agencji oraz określenia planu pracy na II półrocze 2019 roku. Zaznaczył, że praktyczne działania dotyczące Agencji rozpoczną się po ogłoszeniach dotyczących konkursu grantowego, który planowany jest na jesień br. Ponadto Agencja przygotowuje konkursy na działalność badawczo – rozwojową. Poinformował, że trwają intensywne prace dotyczące strategii rozwoju badań klinicznych w Polsce. Przedstawił także skład Rady Agencji.
W dalszej części posiedzenia przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawił informację dotyczącą wykorzystania środków finansowych będących w dyspozycji NFZ, w tym kwestia rezerwy NFZ. Poinformował, że NFZ od początku roku przeprowadził 5 zmian planu finansowego, które skutkowały zwiększeniem nakładów na świadczenia opieki zdrowotnej. Zaznaczył, że aktualnie finalizowane są prace związane z uruchomieniem środków zgromadzonych na funduszu zapasowym. Ponadto przekazał informację dot. projektu planu finansowego NFZ na 2020 rok oraz współczynników korygujących w roku 2019 i planach w tym zakresie na 2020 rok.
Ponadto uczestnicy zapoznali się o planach Ministerstwa Zdrowia dot. przewidywanych projektów w 2019 roku, w tym o konkursach, które będą ogłoszone w najbliższym czasie.

(źródło: Dep. Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)