W dniu 17 września 2019 r. w CPS Dialog odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych pod przewodnictwem Pana Marka Łapińskiego – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Ze strony rządowej w spotkaniu udział wzięli również Pan Michał Kuczmierowski – Członek Zarządu PGZ S.A. oraz przedstawiciel Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej przekazali informacje na zgłoszone w agendzie posiedzenia tematy m. innymi: plany resortu ON w zakresie pozyskania/modernizacji śmigłowców, stan realizacji projektów HOMAR i NAREW, informację na temat umów offsetowych w projektach HOMAR,WISŁA, F-35. Poinformowali o stanie realizacji II etapu programu WISŁA, szacowanych kosztach i przewidywanym udziale krajowego przemysłu obronnego w programie.

Przedstawiciel PGZ S.A. omówił aktualną sytuację w sprawie zakupu Zakładu Napędów Lotniczych przez Grupę. Poruszono kwestię odpowiedzi strony rządowej na stanowisko strony społecznej w sprawie dokapitalizowania Grupy PGZ S.A.

W toku dyskusji nad przedstawionym materiałem strona społeczna zadała pytania szczegółowe, na które otrzymała wyjaśnienia. Wyraziła swoje obawy  jeśli chodzi o negocjacje offsetowe.

Na zakończenie posiedzenia strony podziękowały sobie za dotychczasową współpracę i wyraziły chęć dalszej współpracy.

(źródło: Dep. Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)