W dniu 30 stycznia 2024 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda powołał przedstawicieli strony rządowej w skład Rady Dialogu Społecznego. 

W dniu 8 grudnia 2023 roku w Pałacu Prezydenckim Prezydent Andrzej Duda wręczył akty powołania w skład Rady Dialogu Społecznego członkom NSZZ „Solidarność”: Maciejowi Kłosińskiemu, Bartłomiejowi Mickiewiczowi oraz Szymonowi Wawrzyszko.

W dniu 13 października 2023 r., w Pałacu Prezydenckim, Prezydent Andrzej Duda wręczył akt powołania w skład Rady Dialogu Społecznego Minister Zdrowia Katarzynie Sójce.

W dniu 4 lipca 2023 roku w Pałacu Prezydenckim Prezydent Andrzej Duda wręczył akt powołania w skład Rady Dialogu Społecznego Rafałowi Dutkiewiczowi – Prezesowi Zarządu Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.

W dniu 28 lutego 2023 roku w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość powołania nowych członków Rady Dialogu Społecznego, których nominował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Nowym Przewodniczącym Rady Dialogu Społecznego kadencji 2022/2023 został Łukasz Bernatowicz, dr nauk prawnych, Prezes Związku Pracodawców Business Centre Club.

W dniu 17 maja 2022 roku w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość powołania nowych członków Rady Dialogu Społecznego, których nominował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. 

W dniu 16 lutego 2022 roku odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego poświęcone wpływie zmian podatkowych wprowadzonych przez Polski Ład na sytuację pracowników i przedsiębiorców. W posiedzeniu wziął udział Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

 

W dniu 1 lutego 2022 roku, z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego poświęcone analizie sytuacji na rynku pracy po dwóch latach pandemii.