Ogólnopolska kampania informacyjna "Kupuj świadomie - Produkt polski"

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi proponuje, aby zwłaszcza w obliczu tak trudnych czasów jak pandemia wirusa SARS-CoV-2, Polacy bardziej świadomie podejmowali decyzje zakupowe, dlatego wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa od kwietnia br., rozpoczyna kontynuację ogólnopolskiej kampanii informacyjnej „Kupuj świadomie – Produkt polski”.

Ważne jest, abyśmy zrozumieli wagę i znaczenie jaki wpływ na polską gospodarkę mają podejmowane przez nas decyzje zakupowe dla funkcjonowania gospodarki i wspierania krajowego rolnictwa. Wybierając polskich producentów żywności wspieramy polskich rolników i przedsiębiorców.

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowano znak „Produkt polski” i zasady jego stosowania, w celu ułatwienia konsumentom identyfikacji produktów wytworzonych z polskich surowców. Zgodnie z ustawą z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw (DZ. U. 2020 poz. 285), produkty opatrzone taką informacją muszą być wyprodukowane z surowców wytworzonych na terenie Polski z tym, że w produktach przetworzonych dopuszcza się użycie importowanych składników (np. przypraw, bakalii) w ilości do 25% masy tych produktów, pod warunkiem że składniki takie nie są wytwarzane w kraju. 

Zasady wykorzystywania oznaczenia „Produkt polski” są dostępne na stronie https://www.gov.pl/rolnictwo/produkt-polski.

Wybierając żywność z oznaczeniem „Produkt polski”, mamy pewność, że została ona wytworzona w kraju i z rodzimych surowców. Przy bogatej ofercie na sklepowych półkach ma to niebagatelne znaczenie, a w efekcie przyczynia się także do budowania patriotyzmu konsumenckiego i wsparcia sprzedaży polskiej żywności.

Wykorzystanie oznaczenia „Produkt polski” nie wymaga rejestracji, nie ma obowiązku certyfikacji, a jego używanie jest bezpłatne.

PRODUKTOWI POLSKIEMU została poświęcona nowa strona https://www.gov.pl/web/produktpolski.