Członkowie Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS na posiedzeniu w dniu 12 lutego 2020 r.

W dniu 12 lutego 2020 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu do spraw polityki gospodarczej i rynku pracy pod przewodnictwem Leszka Miętka przedstawiciela Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Spotkanie miało charakter organizacyjny. Członkowie Zespołu ustalili wspólnie terminarz posiedzeń Zespołu w 2020 roku. Omówiono także sposób przyjmowania przez Zespół procedowanej problematyki.

W posiedzeniu udział wziął Andrzej Malinowski Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego oraz były Przewodniczący Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy. W swojej wypowiedzi przedstawił tematy prac rozpatrywane przez Zespół podczas jego przewodnictwa.

Członkowie Zespołu wskazali najważniejsze kwestie wymagające włączenia w prace Zespołu. Wśród nich znalazły się między innymi: ocena stanowiska Zespołu w sprawie utworzenia Funduszu Kompetencji i Kwalifikacji, problemy związane z Funduszem Pracy oraz ocena stanowiska Zespołu w sprawie działań na rzecz poprawy konkurencyjności krajowej branży hutniczej.

Członkowie Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS na posiedzeniu w dniu 12 lutego 2020 r.Członkowie Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS na posiedzeniu w dniu 12 lutego 2020 r.Członkowie Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS na posiedzeniu w dniu 12 lutego 2020 r.Członkowie Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS na posiedzeniu w dniu 12 lutego 2020 r.Członkowie Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS na posiedzeniu w dniu 12 lutego 2020 r.