Posiedzenie podzespołu problemowego RDS ds. ochrony zdrowia w dniu 11 lutego 2020 r.

11 lutego 2020 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia, któremu przewodniczył Lubomir Jurczak. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia.

Dyskutowano na temat najważniejszych tematów, które powinny zostać omówione na spotkaniach Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia w okresie najbliższych 6 miesięcy. Ustalono harmonogram prac.

W dalszej części posiedzenia dyskutowano nad ustanowieniem Koordynatora ds. kontaktów z Wojewódzkimi Radami Dialogu Społecznego oraz Koordynatora ds. kontaktów z Trójstronnym Zespołem Branżowym ds. ochrony zdrowia.

(Źródło: Dep. Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)

Posiedzenie podzespołu problemowego RDS ds. ochrony zdrowia w dniu 11 lutego 2020 r. Posiedzenie podzespołu problemowego RDS ds. ochrony zdrowia w dniu 11 lutego 2020 r. Posiedzenie podzespołu problemowego RDS ds. ochrony zdrowia w dniu 11 lutego 2020 r. Posiedzenie podzespołu problemowego RDS ds. ochrony zdrowia w dniu 11 lutego 2020 r.
Zdjęcia Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"