W dniu 8 lipca 2020 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego w formie wideokonferencji. Spotkanie poświęcono kwestii problemów w przemyśle motoryzacyjnym wywołanych pandemią koronawirusa.

W wideokonferencji udział wzięli pani Alina Nowak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pan Zbigniew Gryglas Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, przedstawiciele Ministerstwa Finansów, przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju, członkowie Zespołu oraz zgłoszeni przez organizacje RDS eksperci.

Podczas pierwszej części posiedzenia omówiono krótko dwa przyjęte przez stronę pracowników i strony pracodawców Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS dokumenty: Stanowisko z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia przez państwo niezbędnej pomocy firmom transportowym oraz stanowisko z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie pogarszającej się kondycji finansowej przedsiębiorstw energochłonnych. Poruszono również kwestie prac Trójstronnych Zespołów Branżowych.

Następnie przedstawiciel Konfederacji Lewiatan nakreślił aktualną sytuację w branży przemysłu motoryzacyjnego. Podkreślił, że kryzys dotknął nie tylko producentów, ale również powiązanych z nimi dostawców. Jako dodatkową przyczynę zapaści omawianej branży, oprócz trwającego od kilku do kilkunastu tygodni zamknięcia produkcji, wskazał znaczący spadek popytu oraz wysokie koszty środków ochrony pracowników.

Wśród propozycji pomocy dla branży wskazano: wprowadzenie dopłat do zakupu nowych samochodów, zmianę Kodeksu pracy celem wydłużenia maksymalnych okresów rozliczeniowych do 12 miesięcy oraz uregulowania kwestii pracy zdalnej, stworzenie kompleksowego programu pozwalającego przedsiębiorcom dostosowanie produkcji do norm Europejskiego Zielonego Ładu.

Strona pracowników w odniesieniu do propozycji zmian Kodeksu pracy jednoznacznie podkreśliła konieczność włączenia do nowelizacji ochrony miejsc pracy oraz zmiany w zakresie układów zbiorowych pracy. Odniesiono się także do problemów pracowników związanych z automatyzacją stanowisk pracy.