Events on wtorek, 28 maj 2019

lista wydarzeń

Zespół problemowy ds. usług publicznych

Wtorek, 28 maj 2019 at 10:30

Przewodniczący: Sławomir Broniarz, OPZZ

sala A

godz. 10.30

Zespół problemowy ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

Wtorek, 28 maj 2019 at 12:00

Przewodniczący: Henryk Nakonieczny, NSZZ Solidarność

sala F

godz. 12.00