Events on czwartek, 3 październik 2019

lista wydarzeń

Podzespół problemowy ds. Krajowej Administracji Skarbowej

Czwartek, 03 październik 2019 at 11:00

Przewodniczący: Tomasz Ludwiński, NSZZ "Solidarność"

sala A

godz. 11.00

Zespół problemowy ds. międzynarodowych

Czwartek, 03 październik 2019 at 11:00

Przewodniczący: Bogdan Kubiak, NSZZ "Solidarność"

sala F

godz. 11.00