Events on poniedziałek, 14 październik 2019

lista wydarzeń

Zespół problemowy ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

Poniedziałek, 14 październik 2019 at 12:30

Przewodniczący: Andrzej Malinowski, Pracodawcy RP

sala A

godz. 12.30

Społeczny i ekonomiczny wymiar nierówności dochodowych

Poniedziałek, 14 październik 2019 at 16:00

Spotkanie i temat jest pokłosiem pierwszej dyskusji z Prof. Frieske, która miała miejsce w CPS "Dialog" w dniu 4 czerwca br., gdy dyskutowano na temat współczesnych przemian społecznych i gospodarczych. Spotkania mają nieakademicki charakter luźnej dyskusji, w czasie której można swobodnie wymieniać się opiniami.