Events on czwartek, 7 listopad 2019

lista wydarzeń

Podzespół problemowy ds. Krajowej Administracji Skarbowej

Czwartek, 07 listopad 2019 at 11:00

Przewodniczący: Tomasz Ludwiński, NSZZ "Solidarność"

sala A

godz. 11.00