Events on wtorek, 11 luty 2020

lista wydarzeń

Zespół problemowy ds. ubezpieczeń społecznych

Wtorek, 11 luty 2020 at 11:00

Przewodniczący: Waldemar Lutkowski FZZ

sala A

godz. 11.00

Podzespół problemowy ds. ochrony zdrowia

Wtorek, 11 luty 2020 at 11:00

Przewodniczący: Lubomir Jurczak, BCC

sala F

godz. 11.00