W dniu 8 lipca 2020 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego w formie wideokonferencji. Spotkanie poświęcono kwestii problemów w przemyśle motoryzacyjnym wywołanych pandemią koronawirusa.

W dniu 19 czerwca 2020 r. odbyło się posiedzenie Doraźnego Zespołu ds. zamówień publicznych Rady Dialogu Społecznego. Spotkanie poświęcone tzw. ustawom Covidowym przeprowadzono w formie wideokonferencji.

W dniu 18 czerwca 2020 roku odbyło się posiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego. Posiedzenie przeprowadzono w formie wideokonferencji. Dyskusję poświęcono polityce państwa w obszarze energetyki i górnictwa.

W dniu 8 czerwca 2020 roku odbyło się posiedzenie Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego. Posiedzenie przeprowadzono w formie wideokonferencji. Spotkanie poświęcono omówieniu projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz sprawozdania z wykonania budżetu państwa za 2019 rok.

Ostatnie dwa posiedzenia prezydium RDS, które odbyły się 28 i 29 kwietnia br., poświęcono konsultacji projektu tzw. Tarczy antykryzysowej 4.0., zawierającej rozwiązana w zakresie prawa pracy. Partnerzy społeczni przedstawili swoje uwagi do przekazanej przez Ministerstwo Rozwoju wersji projektu. Jednocześnie wyrazili swoje zaniepokojenie szybkością i dwutorowością prowadzonych prac legislacyjnych.

W dniu 27 maja 2020 roku odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy. Członkowie Zespołu oraz zaproszeni goście wzięli udział w wideokonferencji, podczas której dyskutowano o sytuacji w przedsiębiorstwach transportowych wywołanej pandemią koronawirusa.

Świat pracy w obliczu pandemii COVID-19.

Świat stanął w obliczu niespotykanego wyzwania jakim jest rozprzestrzenianie się koronawirusa COVID-19, co zostało uznane przez Światową Organizację Zdrowia WHO za światową pandemię. Coraz bardziej widoczne jest, że skutki społeczno-ekonomiczne będą druzgocące, a także długotrwałe. Najwyższa pora by zastanowić się jaki to ma wpływ na sytuację świata pracy. W tym celu istotne jest, aby poznać pierwsze reakcje reprezentantów pracy i kapitału oraz ich wspólne działania.

Członkowie zespołu problemowego RDS ds. funduszy europejskich w dniu 5 marca 2020 r.

W dniu 5 marca 2020 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. funduszy europejskich Rady Dialogu Społecznego.

Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego w dniu 4 marca 2020 r.

Dnia 4 marca 2020 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Prezydenta Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Malinowskiego. Podczas posiedzenia odbyła się debata pt. „Spowolnienie gospodarcze – wyzwania i zagrożenia”.