Ostatnie dwa posiedzenia prezydium RDS, które odbyły się 28 i 29 kwietnia br., poświęcono konsultacji projektu tzw. Tarczy antykryzysowej 4.0., zawierającej rozwiązana w zakresie prawa pracy. Partnerzy społeczni przedstawili swoje uwagi do przekazanej przez Ministerstwo Rozwoju wersji projektu. Jednocześnie wyrazili swoje zaniepokojenie szybkością i dwutorowością prowadzonych prac legislacyjnych.

Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego w dniu 4 marca 2020 r.

Dnia 4 marca 2020 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Prezydenta Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Malinowskiego. Podczas posiedzenia odbyła się debata pt. „Spowolnienie gospodarcze – wyzwania i zagrożenia”.

Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego w dniu 6 lutego 2020 r.

Dnia 6 lutego 2020 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Prezydenta Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Malinowskiego. Podczas posiedzenia odbyła się debata na temat Budżetu Państwa na rok 2020 oraz planowanej polityki resortu w obszarze finansów publicznych.

Uczestnicy posiedzenia plenarnego RDS w dniu 18 września 2019 r.

Projekt ustawy budżetowej na rok 2020, polityka wieloletnia państwa na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce oraz długoterminowe wyzwania dla hutnictwa i przemysłu ciężkiego to główne tematy posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego.

Założenia projektu budżetu państwa na 2020 r., pluralizm związkowy oraz waloryzacja emerytur i rent z FUS to tematy posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego.

Dyskusja na temat zmian systemowych w oświacie to temat posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego. W spotkaniu, które odbyło się 8 maja 2019 r. stronę rządową reprezentowali: Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wiceprzewodnicząca Rady, Maciej Kopeć – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Tomasz Robaczyński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Z udziałem  Prezydent RP  - Andrzeja Dudy w dniu 5 marca 2019 roku  w Pałacu Prezydenckim, odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego poświęcone finansowym i społecznym skutkom  przywrócenia wieku emerytalnego.

Ocenie funkcjonowania ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego poświęcono kolejne posiedzenie plenarne RDS, które odbyło się w dniu 25 stycznia 2019 roku pod przewodnictwem Doroty Gardias, Przewodniczącej FZZ. W dyskusji wzięli udział partnerzy społeczni strona rządowa oraz przedstawiciele Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego.

Projektowi ustawy budżetowej na rok 2019 oraz działaniom rządu i partnerów społecznych na rzecz aktywnego starzenia się społeczeństw poświęcono kolejne posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego, które odbyło  się w dniu 21 września 2018 roku pod przewodnictwem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej.