Biuletyn: jubileusz 20-lecia CPS "Dialog", nr 3/2014 (6) 

W numerze:
Mamy dwadzieścia lat. Wspomnienie, Iwona Zakrzewska
Dwadzieścia lat minęło... Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w myślach, wspomnieniach, refleksjach
Meandry dialogu społecznego w Polsce, prof. Juliusz Gardawski
Dialog społeczny w Polsce: dylematy (nie)przystawalności, dr Piotr Ostrowski

Biuletyn: materiały z konferencji nr 2/2014(5)
 
W numerze:
Konferencja „Reforma publicznych służb zatrudnienia – mity i realia” Warszawa, 25.04.2014
Konferencja międzynarodowa „Związki zawodowe – stan obecny i perspektywy na przyszłość” Warszawa, 13–14.06.2014
Debata „Obywatelska partycypacja – migotanie idei?” Warszawa, 23.06.2014
 

Biuletyn: materiały z konferencji nr 1/2014(4)

W numerze:
Konferencja „Trzeci wiek, czwarty wiek – wymiary (nie)zależności na rynku pracy”, Warszawa, 21.11.2013 
Konferencja „Praca i/czy rodzina: możliwość samorealizacji czy konieczność wyboru?”, Warszawa, 15.01.2014 
Debata „Dekada życia zawodowego i społecznego po EUropejsku – relacje PLatoniczne czy konsumowane?”, Warszawa, 11.02.2014 
Konferencja „Rodzice na rynku pracy – różne wyzwania, wspólne perspektywy”,Warszawa, 14.03.2014 
 

Biuletyn: materiały z konferencji nr 3/2013(3)

w numerze:

Konferencja „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” – rola szkół wyższych w realizacji Programu," Warszawa, 09.07.2013 
Konferencja „Ubezpieczenia społeczne – przywilej, prawo, zobowiązanie pokoleń?”, Warszawa, 15.07.2013 
Konferencja „Młodzi na rynku pracy w Europie Środkowo-Wschodniej”, Warszawa, 17.09.2013 
Konferencja „Doradzać? Dokształcać? – prawo czy szansa doskonalenia (na) rynku pracy?”, Warszawa, 30.10.2013 
 

Biuletyn: analizy, ekspertyzy, opracowania nr 2/2013(2)

w numerze:

Ekspertyza „Instytucjonalne uwarunkowania podejmowania pracy przez młodych ludzi w Polsce” prof. dr hab. Elżbieta Kryńska
Ekspertyza „Młodzież na rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej” dr Halina Sobocka-Szczapa

Biuletyn: materiały z konferencji 1/2013(1)

w numerze:
Konferencja „Elastyczne formy zatrudnienia – wybór czy przymus ekonomiczny?”Warszawa,  02.10.2012
Konferencja „Aktywizacja nieaktywnych – przyszłość agencji zatrudnienia” Warszawa,  07.11.2012
Konferencja „Flexicurity: rynek pracy, prawo pracy i dialog społeczny” Warszawa, 19.12.2012
Debata „Europejski Rok Obywateli – dialog społeczny czy obywatelski?” Warszawa, 23.01.2013
Konferencja „Uelastycznianie czasu pracy w Polsce. Ile pracy w pracy?” Warszawa, 21.02.2013
Konferencja „Dialog damsko-męski na rynku pracy” Warszawa, 25.03.2013
Konferencja „Problemy rynku pracy w okresie spowolnienia gospodarczego. Działania Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej” Warszawa, 16.04.2013
Konferencja „Wykluczeni? Oburzeni? Inni? Aktywność na rynku pracy osób w szczególnej sytuacji” Warszawa, 23.05.2013