Adresy stron internetowych instytucji wspierających rozwój dialogu społecznego. 


Partnerzy Społeczni:


Strony europejskie:


Prasa:


Prawo:


Inne:

- Ustawa o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno - Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego z dnia 6 lipca 2001 r.: Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1080,
- Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych z dnia 23 maja 1991 r.: Dz.U. 1991 nr 55 poz. 236
- Ustawa o związkach zawodowych: z dnia 23 maja 1991 r.: Dz.U. 1991 nr 55 poz. 234
- Ustawa o organizacjach pracodawców z dnia 23 maja 1991 r.: Dz.U. 1991 nr 55 poz. 235
- Kodeks Pracy: Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141