Z życia dialogu - Nasze 25 lat. Srebrny jubileusz Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Przekazujemy w Państwa ręce okolicznościowe opracowanie z okazji Jubileuszu 25 lat istnienia i działania Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego. Centrum, powołane przez naszego patrona do pracy na rzecz dialogu społecznego. Czynimy to sprawną działalnością organizacyjną, szkoleniową, wydawniczą, kreatywnością w zakresie zwoływania konferencji naukowych i spotkań eksperckich, a także organizacją często toczących się negocjacji strony rządowej z partnerami społecznymi i przedstawicielami branż, wreszcie nadzorowaniem gospodarki finansowej i pomocy prawnej, najpierw Trójstronnej Komisji, a później Rady Dialogu Społecznego.

Rada Dialogu Społecznego od ponad trzech lat umocowana ustawowo, a w lipcu 2018 roku wzmocniona poprawkami do ustawy, wyposażona została w silniejsze uprawnienia, stanowi ważne ogniwo społecznej kontroli i koordynacji działań Rządu RP w oparciu o konsultacje społeczne, o wypracowane przez wiele lat standardy prowadzenia debaty z partnerami dialogu społecznego. Niniejsze opracowanie obejmuje przegląd dorobku trzeciej kadencji RDS, przegląd pomiotów pracujących nad poszczególnymi działami dialogu społecznego. Jest ono wystarczająco uszczegółowione a jednocześnie syntetyczne, by dostarczyć Państwu kompendium niezbędnej wiedzy na temat Rady, jej historii, struktury, organów terenowych i branżowych, dorobku prawnego oraz merytorycznego.

PLIK DO POBRANIA

Biuletyn 5/2017 (23) Dialog społeczny - drugi rok Rady Dialogu Społecznego

W numerze: 
Rada Dialogu Społecznego – podstawa prawna, cele i zadania 
Skład Rady Dialogu Społecznego (według stanu na dzień 30 listopada 2017 r.) 
Uchwały Rady Dialogu Społecznego, podjęte w okresie
od listopada 2016 r. do 30 października 2017 r. 
Biuro Rady Dialogu Społecznego 
Spotkania w ramach działania Rady Dialogu Społecznego 
Posiedzenia plenarne i Prezydia Rady Dialogu Społecznego 
Posiedzenia Zespołów Problemowych Rady Dialogu Społecznego 
Zespół Problemowy ds. usług publicznych 
Zespół Problemowy ds. polityki gospodarczej i rynku pracy 
Zespół Problemowy ds. rozwoju dialogu społecznego 
Zespół Problemowy ds. funduszy europejskich 
Zespół Problemowy ds. międzynarodowych 
Zespół Problemowy ds. ubezpieczeń społecznych 
Zespół Problemowy ds. prawa pracy 
Zespół Problemowy ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych 
Doraźny Zespół ds. zamówień publicznych 
Doraźny Zespół Problemowy ds. projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz projektu ustawy przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej 
Doraźny Zespół Problemowy ds. Strategii na Rzecz Odpowiedzialengo Rozwoju 

Biuletyn: materiały z konferencji, nr 4/2017(22)
 
W numerze:
Konferencja międzynarodowa: „Pracownicy migracyjni na rynku pracy – ocena sytuacji z perspektywy wschodniej i zachodniej Europy”  Warszawa, 19–20 września 2017 r. 
International Conference: „Migrant workers on the labor market – assessment of the situation from the Eastern and Western European perspective” Warszaw, 19–20 September 2017
Biuletyn: Materiały z konferencji, nr 3/2017 (21)
 
W numerze:
Konferencja „Ochrona życia rodzinnego w prawie pracy” 06.06.2017 r.

Biuletyn: Materiały z konferencji, nr 2/2017 (20)

W numerze:
Konferencja „Czy polska szkoła uzyska szansę, by nadążyć za rynkiem pracy?” 25.01.2017 r. 
Konferencja „Związki zawodowe w percepcji osób młodych – czy warto do nich wstępować?” 09.03.2017 r. 
Debata „Staże i praktyki na rynku pracy jako zło konieczne czy przepustka do kariery zawodowej?” 09.05.2017 r. 
Konferencja „O racjonalną politykę rodzinną. Rodzina formacją niezastąpioną?” 16.05.2017 r. 
 
Biuletyn: Analizy, ekspertyzy, opracowania, nr 1/2017 (19) (DO POBRANIA)
 
W numerze:
Trójstronna debata w nowej odsłonie – pierwszy rok funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego Anna Grabowska
 
Biuletyn: Materiały z konferencji, nr 5/2016 (18)
 
W numerze:
Konferencja „Perspektywy polityki przemysłowej w Polsce” 12.04.2016 
Debata „Wynagrodzenie minimalne – skok jakościowy czy znak niepewności?” 28.06.2016 
Debata „Czy możemy mieć wyższe emerytury? – reforma systemu czy tylko obniżenie wieku emerytalnego?” 22.09.2016  
Debata „Polski dialog społeczny – zmiana – praktyka – prognoza” 12.10.2016  
Konferencja „Elastyczne formy zatrudnienia we Włoszech i w Polsce. Szanse i zagrożenia” 14.11.2016 
Konferencja „Rynek pracy dla młodych – młodzi dla rynku pracy” 29.11.2016 
 
Biuletyn: Dialog społeczny - 12 miesięcy nowego otwarcia, nr 4/2016 (17)  
 
W numerze:
Kilka informacji o Radzie Dialogu Społecznego 
Program pracy Rady Dialogu Społecznego na 2016 r. 
Prezydent RP Andrzej Duda w dniu 22 października 2015 r. powołał skład Rady Dialogu Społecznego 
Uchwały Rady Dialogu Społecznego, podjęte w okresie od 22 października 2015 roku do 30 września 2016 roku 
Biuro Rady Dialogu Społecznego 
Spotkania w ramach działania Rady Dialogu Społecznego 
Posiedzenia Plenarne i Prezydia Rady Dialogu Społecznego 
Posiedzenia Zespołów Problemowych Rady Dialogu Społecznego 
Zespół Problemowy ds. usług publicznych 
Zespół Problemowy ds. polityki gospodarczej i rynku pracy 
Zespół Problemowy ds. rozwoju dialogu społecznego 
Doraźny Zespół Problemowy ds. projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz projektu ustawy przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej 
Zespół Problemowy ds. funduszy europejskich 
Zespół Problemowy ds. międzynarodowych 
Zespół Problemowy ds. ubezpieczeń społecznych 
Zespół Problemowy ds. prawa pracy 
Doraźny Zespół ds. zamówień publicznych 
Zespół Problemowy ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych 
Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego – WRDS