W dniu 19 czerwca 2020 r. odbyło się posiedzenie Doraźnego Zespołu ds. zamówień publicznych Rady Dialogu Społecznego. Spotkanie poświęcone tzw. ustawom Covidowym przeprowadzono w formie wideokonferencji.

W dniu 18 czerwca 2020 roku odbyło się posiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego. Posiedzenie przeprowadzono w formie wideokonferencji. Dyskusję poświęcono polityce państwa w obszarze energetyki i górnictwa.

W dniu 8 czerwca 2020 roku odbyło się posiedzenie Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego. Posiedzenie przeprowadzono w formie wideokonferencji. Spotkanie poświęcono omówieniu projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz sprawozdania z wykonania budżetu państwa za 2019 rok.

W dniu 27 maja 2020 roku odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy. Członkowie Zespołu oraz zaproszeni goście wzięli udział w wideokonferencji, podczas której dyskutowano o sytuacji w przedsiębiorstwach transportowych wywołanej pandemią koronawirusa.

Członkowie zespołu problemowego RDS ds. funduszy europejskich w dniu 5 marca 2020 r.

W dniu 5 marca 2020 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. funduszy europejskich Rady Dialogu Społecznego.

Członkowie Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS na posiedzeniu w dniu 12 lutego 2020 r.

W dniu 12 lutego 2020 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu do spraw polityki gospodarczej i rynku pracy pod przewodnictwem Leszka Miętka przedstawiciela Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych w dniu 11 lutego 2020 r.

W dniu 11 lutego 2020 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego.

Posiedzenie podzespołu problemowego RDS ds. ochrony zdrowia w dniu 11 lutego 2020 r.

11 lutego 2020 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia, któremu przewodniczył Lubomir Jurczak. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia.

Członkowie zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy na posiedzeniu w dniu 4 lutego 2020 r.

Sprawa ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu (skonsolidowanej) z 2006 r., była głównym tematem posiedzenia Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy, które odbyło się  4 lutego 2020 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” pod przewodnictwem Henryka Nakoniecznego (NSZZ „Solidarność”). Strona rządowa reprezentowana była przez Stanisława Szweda, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz kierownictwo Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego i Departamentu Prawa Pracy w MRPiPS.