Ogólnopolska kampania informacyjna "Kupuj świadomie - Produkt polski"

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi proponuje, aby zwłaszcza w obliczu tak trudnych czasów jak pandemia wirusa SARS-CoV-2, Polacy bardziej świadomie podejmowali decyzje zakupowe, dlatego wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa od kwietnia br., rozpoczyna kontynuację ogólnopolskiej kampanii informacyjnej „Kupuj świadomie – Produkt polski”.

Prezydent RP Andrzej Duda powołał nowych członków w skład Rady Dialogu Społecznego

W dniu 12 grudnia 2019 roku w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość powołania siedmiu nowych członków Rady Dialogu Społecznego.

Iwona Zakrzewska dyrektor Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

W dniu 19 listopada 2019 roku w siedzibie ZUS w Warszawie, podczas uroczystego posiedzenia plenarnego Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Iwona Zakrzewska Dyrektor CPS "Dialog" odebrała medal im. Wacława Szuberta przyznany Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" im. Andrzeja Bączkowskiego. Centrum otrzymało to zaszczytne wyróżnienie za wybitne zasługi dla rozwoju nauk o pracy i polityce społecznej.

Andrzej Malinowski nowy przewodniczący RDS

Uprzejmie informujemy, że w kolejnym roku przewodnictwo w Radzie Dialogu Społecznego objęła strona pracodawców, która jako organizację przewodniczącą wskazała Pracodawców RP.

Wektor Nadziei dla Rady Dialogu Społecznego

Wektory 30-lecia Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej trafiły w ręce laureatów – są nimi polskie samorządy. Wektorem Nadziei została uhonorowana Rada Dialogu Społecznego. Wręczono też Wektora Specjalnego, którego otrzymał prof. dr hab. Henryk Skarżyński. Galę wręczenia nagród poprzedziła międzynarodowa konferencja. Patronat Honorowy nad jubileuszem 30-lecia Pracodawców RP objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Andrzej Radzikowski Przewodniczącym OPZZ

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych ma nowego Przewodniczącego. Głosami członków Rady OPZZ został nim Andrzej Radzikowski, który do tej pory pełnił funkcje Wiceprzewodniczącego OPZZ.

Nowi członkowie Rady Dialogu Społecznego

W dniu 20 września 2019 r. Prezydent RP Pan Andrzej Duda powołał nowych członków w skład Rady Dialogu Społecznego: Pana Mariusza Kamińskiego – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Pana Witolda Michałka – członka Business Centre Club.