W dniu 11 czerwca 2024 r. odbyło się w formie wideokonferencji, posiedzenie Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego, z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Finansów, członków Zespołu, zaproszonych gości oraz ekspertów. Obradom Przewodniczył Leszek Miętek (OPZZ).

Porządek posiedzenia obejmował następujące punkty:

  1. Informacja Ministerstwa Finansów na temat wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.
  2. Dyskusja i pytania dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r
  3. Sprawy różne.

W trakcie debaty przedstawiciele Ministerstwa Finansów przekazali najistotniejsze dane, oraz zagadnienia związane ze sprawozdaniem z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. W dalszej części posiedzenia strona społeczna pogłębiła zagadnienia dotyczące min. wzrostu przeciętnego wynagrodzenia pracowników państwowej sfery budżetowej, budżetu zadaniowego, procedury nadmiernego deficytu.