Stanisław Szwed Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

11 grudnia 2019 roku w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego odbyła się konferencja poświęcona 25-leciu CPS „Dialog”, połączona z panelem pt. „Dialog społeczny w zwierciadle czasu”. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Prezydenta RP, Rządu, związków zawodowych i organizacji pracodawców, a także sympatycy i osoby, którym bliskie jest CPS „Dialog”.

W dniu 29 listopada 2018 r. odbyła się konferencja zorganizowana przez CPS „Dialog” we współpracy z Biurem Rady Dialogu Społecznego pt. „Zamówienia publiczne okiem partnerów społecznych”.

W dniu 20 czerwca 2018 r. Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” oraz Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków, OPZZ zorganizowało konferencję pt. "Co dalej z reformą prawa pracy?".

W dniu 12 czerwca 2018 r. odbyła się w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" konferencja zorganizowana przez CPS „Dialog” we współpracy z Komitetem Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN z okazji 100-lecia polityki społecznej w Polsce.

W dniu 8 czerwca 2018 r. zostało zorganizowane przez CPS „Dialog” we współpracy z NSZZ „Solidarność”  seminarium pt. "Dialog wokół europejskiego filaru praw socjalnych".

W dniu 17 kwietnia 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" w Warszawie odbyła się konferencja pt. "Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy", która była organizowana we współpracy z Kołem Naukowym Prawa Pracy „Ius Laboris”, Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.

12 grudnia 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego odbyło się seminarium pt. „Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę - ocena regulacji prawnej”.

W dniu 25 października 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego odbyła się konferencja Rady Dialogu Społecznego pt. „Siła Regionalnego Dialogu Społecznego. Wspieranie dialogu regionalnego w Polsce”. Moderatorem konferencji była dyrektor CPS „Dialog”- Iwona Zakrzewska.
W dniach 19-20 września 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Pracownicy migracyjni na rynku pracy – ocena sytuacji z perspektywy wschodniej i zachodniej Europy”, zorganizowana przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, Polskie Stowarzyszenie Pracowników Migracyjnych oraz Fundację F. Eberta we współpracy z Europejską Federacją Związków Zawodowych Przemysłu Spożywczego, Rolnictwa i Turystyki (European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unison – EFFAT) oraz Europejską Federacją Pracowników Budownictwa i Przemysłu Drzewnego (European Federation of Building and Woodworkers – EFBWW/FETBB).