W dniu 21 maja 2024 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyła się w formie hybrydowej debata pt. „Dialog społeczny – niechętny kompromis czy przemyślany konsensus?”. Spotkanie poprowadził dr Jan Czarzasty ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a wśród panelistów znaleźli się prof. Jan Klimek, prof. Jacek Sroka i prof. Andrzej Zybała.

W dniu 29 listopada 2023 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyła się debata online pt. „Dialog społeczny wobec wyzwań współczesności – kompromis, konsensus, partnerstwo?”.

W dniu 21 marca 2023 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyła się debata pt. „Transfery socjalne i struktura rynku pracy”.

W dniu 27 września 2022 r., w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie, odbyło się spotkanie w formie debaty partnerów społecznych Rady Dialogu Społecznego z Cosmin Boiangiu, dyrektorem wykonawczym Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA).

W dniu 16 września 2022 r. odbyła się w formie spotkania online debata zorganizowana przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” pt. „Bezrobocie w Polsce – sytuacja obecna i scenariusze na przyszłość".

W Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie w dniu 17 listopada 2021 r. odbyła się w formie hybrydowej konferencja pt. KPO – rola społeczeństwa obywatelskiego: zaangażowanie zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego w krajowe plany odbudowy i zwiększania odporności.

W dniu 26 kwietnia 2021 r. Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” wraz z Grupą Roboczą ds. europejskiego dialogu społecznego Rady Dialogu Społecznego zorganizowały debatę online pt. „Cyfryzacja w świecie pracy”. Spotkanie odbyło się z udziałem polskich partnerów społecznych dot. implementacji porozumienia w sprawie cyfryzacji, podpisanego w czerwcu 2020 r. przez europejskich partnerów społecznych: EKZZ, BUSINESSEUROPE, CEEP (obecnie SGI Europe) oraz SMEunited.

15 grudnia 2020 r. odbyła się debata online CPS „Dialog”, pt. „Seniorzy na rynku pracy w czasie pandemii COVID-19”.
Uczestników spotkania przywitała Iwona Zakrzewska, dyrektor CPS „Dialog”, która podkreśliła, że temat ten może cieszyć się mniejszym zainteresowaniem ponieważ podejście do pracujących emerytów w sytuacji, kiedy jest dość trudny rynek pracy, jest dość różne. Kryzys wywołany pandemią dotknął wiele osób aktywnych zawodowo. Według szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej do końca roku stopa bezrobocia może wzrosnąć o 1 punkt procentowy. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w drugim kwartale bieżącego roku było ponad 16 mln osób aktywnych zawodowo, z czego 8,3 proc. stanowiły osoby w wieku emerytalnym. Było to więcej o 0,3 proc. niż w analogicznym czasie w 2019 r. Oznacza to, że 1,3 mln osób w wieku emerytalnym jest aktywnych zawodowo.

7 grudnia 2020 r. odbyła się konferencja online CPS „Dialog”, pt. „Młodzi na rynku pracy w COVID-owej rzeczywistości”.
Uczestników konferencji przywitała Iwona Zakrzewska, dyrektor CPS „Dialog”, która na wstępie podkreśliła, że młodzi pracownicy na umowach terminowych są najbardziej narażeni na ryzyko uraty pracy. Według badań Eurostatu i Głównego Urzędu Statystycznego, na tle krajów Unii Europejskich największy spadek zatrudnienia wystąpił w Estonii, Hiszpanii, Bułgarii, Portugalii, Irlandii i Austrii. Najniższy spadek stopy zatrudnienia odnotowały Niemcy i Malta. Dyrektor Zakrzewska zadała także pytanie, czy młodzi ludzie niekształcący, niepracujący, nieszkolący się, to wynik tego, że jest pandemia? Czy zaskoczyła nas zwijająca się w tym czasie gospodarka?
„W Polsce, w drugim kwartale ilość bezrobotnych w wieku do 30 lat powiększyła się o 40 tysięcy osób. (…) Dlaczego tak jest? O wyjaśnienia poprosimy dziś grono naszych wspaniałych prelegentów” – mówiła dyr. I. Zakrzewska.