W dniu 3 lipca 2024 r. odbyło się, połączone posiedzenie Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego z Zespołem problemowym ds. ubezpieczeń społecznych. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Finansów, członkowie Zespołu, zaproszeni goście oraz eksperci. Obradom Przewodniczył Leszek Miętek (OPZZ).

Porządek posiedzenia obejmował następujące punkty:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Dyskusja na temat wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 r.
  4. Zamknięcie posiedzenia

W trakcie debaty przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wygłosił informację dotyczącą wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w roku 2025 r.

Pomimo podjętych rozmów i prób zawarcia wspólnego stanowiska, Stronom w trakcie posiedzenia nie udało się osiągnąć konsensusu wobec przedmiotowego zagadnienia.

Wspólne posiedzenie ZP ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych i ZP ds. ubezpieczeń społecznych, 3.07.2024 r.Wspólne posiedzenie ZP ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych i ZP ds. ubezpieczeń społecznych, 3.07.2024 r.Wspólne posiedzenie ZP ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych i ZP ds. ubezpieczeń społecznych, 3.07.2024 r.