W dniu 4 lipca 2024 r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, członkowie Zespołu, zaproszeni goście oraz eksperci. Obradom Przewodniczył Łukasz Kozłowski (FPP).

Porządek posiedzenia obejmował następujące punkty:

  1. Otwarcie posiedzenia;
  2. Przyjęcie porządku obrad;
  3. Likwidacja wyłączenia obowiązku odprowadzania składki na ubezpieczenie społeczne zleceniobiorców do 26. roku życia uczących się;
  4. Rozpatrzenie problemu zaliczania do okresu pracy górniczej dni zwolnienia z pracy, w związku z honorowym oddawaniem krwi;
  5. Projekt stanowiska strony społecznej Zespołu w sprawie określenia kierunku rozwiazywania problemu w zakresie emerytur pomostowych;
  6. Sprawy różne;
  7. Zamknięcie posiedzenia.

W trakcie debaty, strona społeczna osiągnęła konsensus wobec próby wypracowania dwóch stanowisk strony pracowników i strony pracodawców Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych RDS, przedmiotem których byłoby objęcie osób do 26. roku życia częścią ubezpieczeń w trakcie wykonywania pracy oraz uregulowanie kwestii honorowego krwiodawstwa przez górników. Podjęto także decyzję o skierowaniu pod głosowanie obiegowe projektu stanowiska strony społecznej Zespołu w sprawie określenia kierunku rozwiazywania problemu w zakresie emerytur pomostowych.

Posiedzenie ZP ds. ubezpieczeń społecznych, 04.07.2024 r. Posiedzenie ZP ds. ubezpieczeń społecznych, 04.07.2024 r. Posiedzenie ZP ds. ubezpieczeń społecznych, 04.07.2024 r.