9 października 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej, któremu przewodniczył Pan Krzysztof Kisielewski – Współprzewodniczący Zespołu ze strony związków zawodowych. Stronę rządową reprezentowali: Pan Tadeusz Skobel – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii oraz przedstawiciele Ministerstwa Energii, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. W posiedzeniu uczestniczył również Pan Rafał Gawin – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

W dniu 17 września 2019 r. w CPS Dialog odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych pod przewodnictwem Pana Marka Łapińskiego – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Ze strony rządowej w spotkaniu udział wzięli również Pan Michał Kuczmierowski – Członek Zarządu PGZ S.A. oraz przedstawiciel Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

W dniu 20 sierpnia 2019 r. w CPS Dialog odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Społecznych Warunków Restrukturyzacji Hutnictwa.

W dniu 25 lipca 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników, które otworzył Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii.

W dniu 22 lipca 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia, któremu przewodniczyła Pani Józefa Szczurek – Żelazko – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Współprzewodnicząca Zespołu ze strony rządowej. Stronę rządową reprezentowali również: Pan Kazimierz Kuberski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pan Bernard Waśko – Wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia, przedstawiciele Agencji Badań Medycznych oraz przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia.

W dniu 2 lipca 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej, któremu przewodniczył Pan Tadeusz Skobel – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii, Współprzewodniczący Zespołu ze strony rządowej. Stronę rządową reprezentowali również: Pan Marcin Zieleniecki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pan Maciej Bando – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki oraz przedstawiciele Ministerstwa Energii, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

17 czerwca 2019 r. w CPS Dialog odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia, któremu przewodniczył Współprzewodniczący Zespołu, Andrzej Mądrala. W spotkaniu udział wzięli:  Podsekretarz Stanu w MZ Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w MRPiPS Kazimierz Kuberski, Krajowy konsultant w dziedzinie transplantologii – Artur Kamiński,  Krajowy konsultant w dziedzinie okulistyki, - prof. Marek Rękas.

W dniu 5 czerwca 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego, któremu przewodniczył Pan Wojciech Ilnicki – Współprzewodniczący Zespołu ze strony związkowej. Stronę rządową reprezentowali: Pan Grzegorz Tobiszowski – ustępujący z dniem 4 czerwca br. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii, a także przedstawiciele: Ministerstwa Energii, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W spotkaniu uczestniczyli również reprezentanci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

20 maja 2019 r. w CPS Dialog odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia, któremu przewodniczył Współprzewodniczący Zespołu, Andrzej Mądrala. W spotkaniu udział wzięli: Minister Zdrowia Łukasz Szumowski,  Podsekretarz Stanu w MZ Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w MRPiPS Kazimierz Kuberski.